Over MGV

Met MGV Middelstum terug in de tijd

De “Gymnastiek en Atletiekvereniging Middelstum” zoals MGV officieel heet is in1974 opgericht. MGV is ontstaan uit een fusie tussen de christelijke gymnastiek vereniging Vlug en Vaardig (VeV) en de op algemene leest geschoeide gymvereniging LONGA. Deze laatste naam staat voor de uitdrukking Lichaams Ontwikkeling na Geestes Arbeid.

Oprichting MGV
Op 19 november 1974 werd de oprichtingsvergadering, van wat nu MGV Middelstum is, gehouden in het zalencentrum Vita Nova. Uit de notulen van die vergadering blijkt dat men er van overtuigd was dat er moest worden samengewerkt om een levensvatbate vereniging overeind te houden. Maar ook dat er nog de nog de nodige scherpe kantjes aan deze samenwerking moesten worden weggeslepen.

Op de eerste plaats was dat natuurlijk de naam van vereniging. De oude namen konden natuurlijk niet meer mee. Daarover werd het salomonsoordeel geveld dat de nieuwe naam via een prijsvraag onder alle, zoals dat heet “begunstigers”, ofwel donateurs van beide verenigingen zou worden bepaald. Dat werd dus uiteindelijk MGV. Wie de prijsvraag die aan die wedstrijd was verbonden gewonnen heeft staat helaas niet in de geschiedschrijving van onze vereniging beschreven.

Verder waren ook de financiën onderdeel van een dispuut. Omdat Longa een financiële inbreng had van 2.500 gulden, liefst 1.000 gulden meer dan VeV werd bepaald dat die 1.000 gulden op een aparte rekening zou worden gezet. Dit geld zou terug zou gaan naar LONGA als de beide verenigingen, na een proefperiode van drie jaar, als de samenwerking geen succes was weer uit elkaar zouden gaan.

Het laatste belangrijkste twistpunt was de aansluiting bij de KNCGV. Het toenmalige christelijke gymnastiek verbond. Alles draaide daarbij om artikel 2 waarin werd gesteld dat er vanuit een christelijk grondslag werd geopereerd. Dit probleem is pas na 2 jaar opgelost via een speciale constructie waarbij de bond uiteindelijk akkoord ging met de term “respecteren” van de beginselen in plaats van onderschrijven van die beginselen.

Toen de mijlpaal van het volwaardig lidmaatschap van de bond eindelijk bereikt was, was MGV daarmee ook feitelijk de vereniging geworden die het nu nog is. Een plek waar alle inwoners van ons dorp en ook de omliggende plaatsen zich naar hartenlust op lichamelijk gebied kunnen uitleven.